امتیاز این آیتم
  • 3.00 / 5 5
(1 vote)

یکی از راههای پیشرفت بازی بازیکنان تنیس روی میز تماشای بازی بازیکنان سطح بالا وبرجسته تنیس روی میز است چون تنیس روی میز یک ورزش تقلیدی است و هر بازیکنی در ابتدای راه بازی خود نیاز به شکل گرفتن استیل وتکنیکهای پیشرفته تنیس روی میزخود دارد ومی تواند مهارتها وضربه های بازیکنان مشهور را که به نوع بازی او ارتباط پیدا می کند الگوی بازی خود قرار دهد وسپس بدفعات متعدد انها را تمرین کند وانها رادربازی ومسابقه خود مورد استفاده قرار دهد. از این رو این تصویرهارابدفعات مختلف دقیقا وعمیقا نگاه کند به خصوص نوسانات دست راکت دار وحرکات پاها وچرخشهای بدن وکمرو موارد دیگر بازی انها را  به خاطر بسپارند ودر مغز وفکر خود از انها تصویر بسازد وسپس انها را بصورت سایه زنی وتقلیدی بدون استفاده ازتوپ تمرین کنند ویا بهتر است جلوی ایینه انهارا که می بیند تمرین کند وبعدا درروی میز بازی انها رابه مرحله اجرا بگذارد.وبهتر است از اجرای این تمرینات فیلمبرداری شود تا چنانچه عیب وایرادی هست انها را اصلاح وبهبود ببخشد.در حال حاضر مربیان تنیس روی میز بین المللی بازیکنان خودرا با روش تصویری اموزش وتعلیم می دهند.

این را به اشتراک بگذارید:
دسته مادر آموزش تنیس روی میززیر نظر مربی درجه۱ملی و سطح ۱ جهانی » پیام تبریک سال نو (فروشگاه پینگ پنگ استور) » دستورالعمل های تغذیه ای (تنیس روی میز) » آموزش حرفه ای تنیس روی میز درتهران » فرنازاسکندری از خوزستان نائب قهرمان پینگ پنگ نوجوانان کشور شد » عالمیان پینگ پنگ ایران را بعد ازنیم قرن سال صاحب مدال کرد » پیشینه تنیس روی میز درجهان » آموزش تنیس وی میز درتهران در تابستان ۹۷ » پیام تبریک سال نو (فروشگاه پینگ پنگ استور) » آموزش تخصصی تنیس روی میز درتهران » اضطراب بوجود آمده در مسابقه » فواید ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ) » ۶ روش برای درست بازی کردن تنیس روی میز(آموزشی) » انواع حرکت پا در تنیس روی میز » تاریخچه تنیس روی میز » فوائد تنیس روی میز » دوره های آموزشی تنیس روی میز پینگ پنگ درتهران » کلاس آموزش پینگ پنگ تنیس روی میز درتهران » آموزش حرفه ای تنیس روی میز » آموزش تنیس روی میز » چرا لوپ در تنیس روی میز مهم است » حمله با پیچ رویی » بلوک کردن۴:دفاع روی میز » بلوک کردن ۳: دفاع روی میز » بلوک کردن ۲ : دفاع روی میز » بلوک کردن ۱:دفاع روی میز » آموزش پینگ پنگ درتهران » آموزش تنیس روی میز » آموزش سرویس خوب » آموزش پینگ پنگ درتهران » آموزش تنیس روی میزدرتهران » نفس گیری صحیح » آمادگی جسمانی تخصصی بازیکنان تنیس روی میز » -استراحت وغذای مناسب برای مسابقه » -نام برخی از باشگاه های پینگ پنگ جهت برگزاری کلاسها » آموزش تنیس روی میزدرتهران »
پست بعدی آموزش تنیس روی میزدرتهران

اضافه کردن دیدگاه